Zpracování rozpočtu

Rozpočet stavby a výkaz výměr je základní předpoklad úspěšné spolupráce investora a dodavatele stavby. Kvalitně zpracovaný rozpočet umožní investorovi kontrolu nad dodavatelem stavby po stránce finanční. Pro kvalitní rozpočet je nutná dokumentace pro provedení stavby, kde jsou vyřešené všechny detaily budoucí stavby.
Výkaz výměr a následné porovnání s rozpočtem stavby také slouží k porovnání a výběru dodavatele stavby. V rámci našich služeb také nabízíme poradenství v oblasti výběru dodavatele stavby. 
Rozpočet zpracováváme jak na stavební část, tak i na profese zdravotechniky a ústředního vytápění. 
počítadlo.abz.cz