Stavební a technická pasportizace objektu

Stavební a technická pasportizace objektu je nezbytná pro zjištění stávajícího stavu objektu. Stavební pasportizace objektu popisuje a zhodnocuje stávající technický stav stavebních konstrukcí a slouží jako podklad pro pozdější návrh oprav a úprav objektu. Technická pasportizace zhodnocuje stav technického vybavení objektu (např. rozvody vnitřního vodovodu, kanalizace, ÚT, vzduchotechniky atd.).  
počítadlo.abz.cz