PROFESIONÁLNÍ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Projektové dokumentace 

Zpracováváme projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí rodinných domu, rekreačních objektů a dalších drobných staveb

Projekty TZB

Zpracováváme projektové dokumentace zdravotechniky a ústředního vytápění, včetně přípojek vodovodu a kanalizací

Vodohospodářské stavby

Zpracováváme projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních řadů, domovních čističek odpadních vod, retenčních jezírek a nádrží, vsakování dešťových vod, odlučovačů lehkých kapalin, lapačů tuků

Inženýrská činnost

Provádíme inženýrskou činnost spojenou s umístěním a povolením stavby